Robocopy - directory synchronisatie

Hierbij nog een voorbeeld van het gebruik van Robocopy, deze keer om twee directories te 'synchroniseren', d.w.z. de doel directory gelijk houden aan de bron directory (dus bestanden die niet meer in de bron staan worden dan ook verwijderd uit de doel directory).

 

robocopy "D:\BACKUP" "\\fs01\backup\SS01" /S /E /PURGE /XO /V /NP /LOG:"\\fs01\backup\rcss01.log" /R:1

Opties

Parameter  Uitleg 
"D:BACKUP"  Brondirectory 
"\\fs01\backup\SS01"  Doel server\share\directory 
/S  Inclusief subdirectories 
/E  Inclusief lege subdirectories 
/PURGE  Als het bestand niet bestaat in de bron directory, dan ook verwijderen in de doel directory 
/XO  Alleen nieuwe bestanden (eXclude Old) 
/V  Verbose, geen output geven 
/NP  Geen voortgangsindicator 
/LOG:\\fs01\....log  Plaats van het logbestand, als er een log staat, dan overschrijven 
/R:1 Retries, aantal herhalingen van bestanden die niet gekopieerd konden worden