Robocopy - datum

Hieronder een voorbeeld van een robocopy script (batchfile) waarmee bestanden van een bepaalde ouderdom worden gekopieerd van de brondirectory naar een doeldirectory. 


@echo off
REM declaratie variabelen
set brondir=\\SERVER\SHARE\DIRECTORY
set doeldir=e:\testdir
set logfile=%doeldir%\robocopylog.txt
REM ouderdom wordt gebruikt voor de MAXAGE parameter,
REM de MAXAGE waarde kan een getal zijn voor het aantal dagen
REM of MAXAGE kan een datum zijn YYYYMMDD

set ouderdom=1

REM UITLEG PARAMETERS
REM /s is incl sub-directories
REM /zb is inclusief geopende bestanden
REM /log+ is logbestand, als deze bestaat dan deze aanvullen
REM /log is logbestand, als deze bestaat dan overschrijven
REM /z is doorgaan na fouten
REM /MAXAGE maximale ouderdom van de te kopieren bestanden, 
REM         bijv waarde 1, bestanden kopieren van 1 dag oud
REM   of datum, dwz bestanden kopieren van na een bepaalde datum

robocopy %brondir% %doeldir% /s /zb /log:"%logfile%"  /z /MAXAGE:%ouderdom%

set brondir=
set doeldir=
set logfile=
set ouderdom=