Mailen van een logbestand

Onderstaand script is gemaakt voor het versturen van een logbestand. Robocopy wordt gebruikt om het laatste bestand te selecteren en dus alleen deze te mailen. Voor het mailen op zich wordt het (freeware) programma Blat gebruikt.

 

 
REM mailen van logbestand
REM Let op directorystructuur
REM Op c: staat de folder "batch" waarin robocopy.exe en blat.exe zich bevinden
REM In de "batch" folder staat een folder met de naam "rapport"
c:
cd \batch
cd rapport
del backup.log
REM Kopieren van alleen het laatste bestand
c:\batch\robocopy.exe "C:\backuplogdirectory" C:\batch\rapport *.log /maxage:1
ren *.* backup.log
REM mailen van het bestand
C:\batch\blat.exe -server smtp.xs4all.nl -f admin-AT-domein.nl -to aan-AT-anderdomein.com -subject "Backup Log" -bodyf c:\batch\rapport\backup.log