Script - Zoeken in bestanden

Onderstaand script heb ik ooit een keer gebruikt als een grof 'spamfilter', het script zoekt naar bepaalde woorden (die in het bestand spamhulp.txt staan) in bestanden met de .MSG extensie. De bestanden die de gezochte woorden bevatten worden verplaatst.


 

REM In tekstbestanden (met extensie .msg) zoeken naar woorden, als het woord in een bestand staat dan het bestand verplaatsen
REM De woorden waarnaar gezocht moet worden staan in een helpbestandje spamhulp.txt
@echo off
@mkdir mogelijk_spam
REM Deze batchfile uitvoeren in een mail folder van een gebruiker

FOR /F %%A IN (Q:\Install\spamhulp\spamhulp.txt) DO FINDSTR /M /I /P "%%A" *.msg>>testtroep.txt
REM /M Prints only the filename if a file contains a match
REM /I Specifies that the search is not to be case-sensitive.
REM /P Skip files with non-printable characters
REM /S Searches for matching files in the current directory and all subdirectories
FOR /F %%B IN (testtroep.txt) DO Echo %%B verplaatst & move %%B mogelijk_spam
del testtroep.txt
echo.
echo Kijk a.u.b. de folder mogelijk_spam na
echo.
pause