Batchfile voor het achterhalen van FSMO-rollen

Klein maar krachtig scriptje voor het achterhalen van de FSMO rolhouders in een domein:


 

@echo off
REM Flexible Single Master Operations (FSMO) achterhalen mbv DSQUERY
REM DSQUERY moet natuurlijk wel geinstalleerd zijn
REM Output wordt weggeschreven in fsmorollen.txt
Echo FSMO rollen voor domein>fsmorollen.txt
Echo.>>fsmorollen.txt
Echo Schema Master>>fsmorollen.txt
dsquery server -hasfsmo schema>>fsmorollen.txt
Echo.>>fsmorollen.txt
Echo Name master>>fsmorollen.txt
dsquery server -hasfsmo name>>fsmorollen.txt
Echo.>>fsmorollen.txt
Echo Infrastructure master>>fsmorollen.txt
dsquery server -hasfsmo infr>>fsmorollen.txt
Echo.>>fsmorollen.txt
Echo PDC Emulator>>fsmorollen.txt
dsquery server -hasfsmo pdc>>fsmorollen.txt
Echo.>>fsmorollen.txt
Echo RID master>>fsmorollen.txt
dsquery server -hasfsmo rid>>fsmorollen.txt
Echo.>>fsmorollen.txt
Echo Extra, Global Catalog Servers>>fsmorollen.txt
Echo Global Catalogs>>fsmorollen.txt
dsquery server -isgc>>fsmorollen.txt

 

 


Wat overigens net zo makkelijk is (kwam ik wat later achter), is het volgende commando:

 

netdom /query fsmo

(netdom is een onderdeel van de windows 2003 support tools)