Records op een Windows DNS server wijzigen met een script

Voor het aanpassen van een groot aantal A-records op een Windows 2003 DNS-server heb ik een keer een kort scriptje gemaakt. Het scriptje zoekt de te wijzigen DNS-records op in een bestandje. Vervolgens worden deze records verwijderd en meteen weer opnieuw aangemaakt met behulp van DNSCMD. Dit script moet op de DNS-server zelf worden uitgevoerd.

Hieronder het scriptje (één regel):

FOR /F "tokens=1,2,3 delims=;" %%G IN (dnsarecords.txt) DO  dnscmd . /recorddelete %%G %%H %%I /f & dnscmd . /recordadd %%G %%H %%I 213.200.200.200 

Als laatste onderdeel van de regel staat het ip adres 213.200.200.200, dit is het nieuwe ip-adres voor de a-records.

En hieronder de indeling van het hulpbestandje (dnsarecords.txt)

 

domein1.com;www;A
domein2.nl;www;A
enzoverder.eu;www;A