Robocopy - server data kopiëren

Hieronder een voorbeeld van een Robocopy regel die ik gebruikt heb om grote hoeveelheden data van de ene server naar een andere te kopiëren:

(let op: onderstaande opdracht is één regel)
robocopy "\\Server\Share" "F:\Folder\Subfolderafdeling" /S /E /SEC /COPY:DATSO /XO /V /NP /LOG:"D:\install\robocopylog\robocopy1.log" /R:1

 

Uitleg van de opties:

Parameter  Uitleg 
"\\Server\Share" Dit is de brondirectory/share, deze bevat de te kopiëren data 
 "F:\Folder\Subfolder" Dit is de doeldirectory (in dit voorbeeld wordt robocopy uitgevoerd op de nieuwe server) 
 /S inclusief subdirectories 
 /E inclusief lege subdirectories
 /SEC kopieert NTFS rechten 
 /COPY:DATSO

kopieert het volgende:
D = Filedata
A = Attributen
T = Timestamps
S = NTFS rechten
O = Owner van het bestand

 /X0 Exclusief oudere bestanden 
 /V Verbose output (dus meer informatie op het scherm)
 /NP No Progress Indicator, geen voortgangsindicator 
 /LOG:"D:\....log Log bestand op de volgende plaats (indien er een logbestand staat dan overschrijven) 
 /R:1 Het aantal Retries (herhalingen als een bestand niet gekopieerd kan worden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bovenstaande regel kopieert dus alle (nieuwere) bestanden van een share naar een lokale schijf, inclusief NTFS rechten. De eerste keer dat de kopieeropdracht wordt uitgevoerd, wordt dus alles gekopieerd. Als je de opdracht een tweede keer uitvoerd, dan worden alleen de nieuwe (aangepaste) bestanden gekopieerd. Je kan deze regel dus meerdere keren laten lopen.

Helaas kun je met Robocopy geen shares en share rechten kopiëren, een programma dat dat wel kan is SecureCopy van Scriptlogic (niet gratis).